Moje Notifikácie
Obecné „Moje Notifikácie“
Informačná služba pre mestá, obce a občanov
Cenová ponuka
Iba dôležité
oznamy
Vlastný výber
oznamov
Riadené
inteligenciou
Energie (voda, plyn, elektrina, teplo, ...)
MojeNotifikácie: Na Vašej ulici Tajovského bude dňa 23.07. od 7:00 – do 15:00 prerušená distribúcia teplej vody.
Doprava
MojeNotifikácie: Z dôvodu rekonštrukcie Rázusová ulica budú autobusy 1 a 7 premávať v obmedzenom režime.
Kultúra (koncerty, divadlo, ...)
MojeNotifikácie: Srdečne Vás pozývame na koncert umelcov, ktorý sa odohrá dnes o 19:30 pri fontáne.
Odpady (komunálne a separované)
MojeNotifikácie: Naše mesto zavádza od 14.08. zber BIO odpadov. Viac o BIO odpade nájdete na stránke mesta.
Výstraha
MojeNotifikácie: Dnes v dopoludňajších hodinách sa očakávajú lokálne búrky s výstražným stupňom 4.
Odpady (komunálne a separované)
MojeNotifikácie: Naše mesto zavádza od 14.08. zber BIO odpadov. Viac o BIO odpade nájdete na stránke mesta.
Odkiaľkoľvek
prístupné
Anonymizácia
údajov
Technická
podpora
Jednoduché a rýchle písanie aj posielanie
Univerzálne inteligentné rozhranie s plánovačom a archívom
Nástroj Moje Notifikácie umožňuje obciam a mestám odosielanie dôležitých a hromadných oznámení občanom. Rozhranie poskytuje pohodlné, jednoduché a rýchle písanie, prehľadný archív odoslaných oznámení a možnosť jediným kliknutím kopírovať už odoslané oznámenia.
 • odosielanie aj podľa ulíc alebo častí obce/mesta
 • znovuodoslanie z histórie jedným kliknutím
 • možnosť naplánovania odoslaní
 • automatická predpríprava opakovaných oznámení (odvozy odpadov,...).
 • prepojenie so stránkami Facebook a Twitter
 • 320 znakov dlhý text s diakritikou pre IM správy
 • odosielanie oznámení aj z mobilného telefónu
Menej práce. Menej starostí.
Automatizovaná registrácia občanov a aktualizovanie údajov
Môžeme použiť vašu existujúcu databázu príjemcov alebo sa záujemcovia môžu zaregistrovať sami. Vybrať si môžu témy oznamov, ktoré chcú dostávať a kedykoľvek si ich aktualizovať. Občanom sme k dispozícii aj prostredníctvom online pomoci.
 • vlastná webstránka pre obec na registráciu občanov
 • ochrana pred chybne zadanými údajmi záujemcov
 • priebežná kontrola platnosti mobilného čísla a aktuálnosti údajov
 • nepretržitá online pomoc
 • zmena nastavenia alebo odhlásenie sa odoslaním správy
Automatická kategorizácia
Tematické oznamy sú odosielané len tým, ktorých to zaujíma
Systém rozpoznávajúci text oznámenia mu automaticky priradí typ (úradný oznam, kultúra, šport,...), podľa ktorého ho odosiela príjemcom podľa oblastí ich záujmu. Takto ešte viac znižuje náklady na využívanie služby.
 • rozpoznávanie viac ako 18 typov oznamov
 • možnosť oznámenie označiť ako dôležité a odoslať ho všetkým
 • automatizovaná kategorizácia histórie
 • spätný príjem a spracovanie správ od občanov
 • úspora počtu oznamov cielenejším rozposielaním
Spoľahlivé odosielanie
S množstvom funkcií a jednoduchosťou
Systém Moje Notifikácie je výsledkom viacročného vývoja a využívania skúseností z prevádzky. Používanie je maximálne komfortné aj vďaka samoučiacim sa nástrojom. SMS správy sa spoľahlivo odosielajú cez servery telekomunikačných operátorov.
 • SMS sa odosielajú priamo cez servery operátorov
 • na rozposielanie SMS nepoužívame SIM karty
 • okrem odosielania ale aj prijímanie správ
 • odosielanie otázok s automatickým vyhodnotením
 • spoľahlivá náhrada za obecný hlásnik a rozhlas alebo ich doplnok
 • obec/mesto získa ďalšie riešenie z oblasti SmartCity
Priaznivá cena za excelentný výkon
Či ste veľké mesto alebo malá obec
Všetky funkcie systému Moje Notifikácie môžete využívať bez viazanosti a povinného nákupu kreditov. Platíte len základný servisný poplatok a za odoslané správy v mesiaci. Cena 1 IM správy je len 0,022 €.
 • platobný model bez nákupu kreditov vopred
 • 320-znaková IM správa (Messenger, WhatsApp,..) s diakritikou len za 0,022 €
 • cena za správu je nezávislá od počtu odoslaní
 • bez viazanosti
Výnimočný prístup a podpora
Zaškolenie, propagačné materiály a 120 dní zdarma
Predtým, ako sa rozhodnete, získate od nás plnohodnotnú skúšobnú verziu na 120 dní úplne zdarma. Vypracujeme vám propagačné materiály a zaškolíme vás.
 • skúšobná verzia zdarma pre správne rozhodnutie
 • predpripravené propagačné materiály pre tlač a texty na webovú stránku obce
 • telefonická pomoc
Ponuka na mieru
1. Udeľujem týmto súhlas prevádzkovateľovi služby Moje Notifikácie a zároveň prevádzkovateľovi tejto webovej stránky – spoločnosti 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: 36839523 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, aby spracúvala nasledujúce osobné údaje za účelom vypracovania cenovej ponuky, prijímania elektronických dokumentov a materiálov služby Moje Notifikácie.
 • Meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • mobilné telefónne číslo.
2. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., spracúvané po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z vašej strany k následnému predĺženiu.
3. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje však pre predmetnú spoločnosť môžu spracúvané aj títo sprostredkovatelia:
 • a. 
  poskytovateľ marketingového programu MailChimp,
 • b. 
  v prípade zvolenia aplikácie Vıber (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Vıber,
 • c. 
  v prípade zvolenia aplikácie WhatsApp (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu WhatsApp,
 • d. 
  v prípade zvolenia aplikácie Messenger (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Messenger,
 • e. 
  v prípade použitia služby podpory,  poskytovateľ zákazníckej podpory Zendesk,
 • f. 
  prípadne ďalší poskytovatelia spracúvateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
4. Súhlas so zasielaním oznámenia možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti či e-mailom na adresu registracia@mojenotifikacie.sk. Vzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania elektronických dokumentov a materiálov služby Moje Notifikácie a vyradenie z databázy na zasielanie oznamov.
5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ktoré osobné údaje spracúvame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.