Moje Notifikácie
Moje Notifikácie
Viac ako bežná SMS služba
od telekomunikačných operátorov.
Zaregistrovaných
už viac ako
221
miest a obcí z celého Slovenska.
Skúška služby s Cenovou ponukou pre úrad
stránka určená obyvateľom
Moje Notifikácie v mobilnom telefóne
Iba dôležité
oznamy
Vlastný výber
oznamov
Riadené
AI
Odkiaľkoľvek
prístupné
Anonymizácia
údajov
Technická
podpora
Jednoduché a rýchle písanie aj posielanie
Univerzálne inteligentné rozhranie s plánovačom a archívom
Nástroj Moje Notifikácie umožňuje obciam a mestám odosielanie dôležitých hromadných oznámení obyvateľom. Rozhranie poskytuje pohodlné, jednoduché a rýchle písanie, prehľadný archív odoslaných oznámení a možnosť jediným kliknutím kopírovať už odoslané oznámenia.
 • odosielanie podľa skupín, ulíc alebo častí obce/mesta
 • znovuodoslanie z histórie jedným kliknutím
 • možnosť naplánovania odoslaní
 • automatizované odosielanie oznámení (odvozy odpadov,...)
 • 320 znakov dlhý text s diakritikou pre IM správy
 • odosielanie oznámení aj z mobilného telefónu
 • prepojenie so stránkami Facebook a Twitter
 • interakcie s Google Home a Amazon Alexa
Obr. 1: Jednoduché a pekné rozhranie pre odosielanie oznamov s prístupom pre viacero zamestnancov aj z pohodlia domova.
Menej práce, Menej starostí.
Automatizovaná registrácia obyvateľov a aktualizácia ich údajov
Môžeme použiť vašu existujúcu databázu príjemcov alebo sa záujemcovia môžu zaregistrovať sami. Vybrať si môžu témy oznamov, ktoré chcú dostávať a kedykoľvek si ich aktualizovať. Obyvateľom sme k dispozícii aj prostredníctvom online pomoci.
 • vlastná webstránka pre obec na registráciu obyvateľov
 • ochrana pred chybne zadanými údajmi záujemcov
 • automatizovaná kontrola platnosti mobilného čísla, e-mailov a aktuálnosti údajov
 • nepretržitá online pomoc
 • zmena nastavenia alebo odhlásenie sa odoslaním správy
Automatická kategorizácia
Tematické oznamy sú odosielané len tým, ktorých to zaujíma
Systém rozpoznávajúci text oznámenia mu automaticky priradí typ (úradný oznam, kultúra, šport,...), podľa ktorého ho odosiela príjemcom podľa oblastí ich záujmu. Takto ešte viac znižuje náklady na využívanie služby.
 • rozpoznávanie viac ako 30 typov oznamov
 • možnosť oznámenie označiť ako dôležité a odoslať ho všetkým
 • automatizovaná kategorizácia histórie
 • spätný príjem a spracovanie správ od obyvateľov
 • úspora počtu oznamov cielenejším rozposielaním
 • špeciálne notifikovanie pre seniorov
Obr. 2: Každý obyvateľ má vlastný profil, kde si jednoducho nastavuje
informácie, ktoré ho zaujímajú. Obce a mestá sa už nemusia báť, že jednotlivcom zasielajú to čo ich nezaujíma.
Spoľahlivé odosielanie.
Množstvo funkcií s jednoduchým používaním
Systém Moje Notifikácie je výsledkom viacročného vývoja a využívania skúseností z prevádzky. Používanie je maximálne komfortné aj vďaka samoučiacim sa nástrojom.
 • okrem odosielania aj spätné prijímanie správ obyvateľov (ChatBot)
 • odosielanie otázok s automatickým vyhodnotením
 • spoľahlivá náhrada za obecný hlásnik a rozhlas alebo ich doplnok
 • obec/mesto získa moderné riešenie z oblasti SmartCity
 • monitorovanie a vkladanie aktuálneho počasia v obci/meste do textov
excelentný výkon
Nezáleží na tom, či ste veľké mesto alebo malá obec
Všetky funkcie systému Moje Notifikácie môžete využívať bez viazanosti a povinného nákupu kreditov. Platíte len základný servisný poplatok a za odoslané správy v mesiaci. Cena 1 IM správy je 0 €.
 • platobný model bez nákupu kreditov vopred
 • 320-znaková IM správa (Viber, WhatsApp, Messenger, ...) s diakritikou za 0 €
 • služba je bez viazanosti
Objednanie služby aj na:
0940/600770
(po - pi)
Výnimočný prístup a podpora
Zaškolenie a propagačné materiály zdarma
Vypracujeme vám propagačné materiály a zaškolíme vás po telefóne.
 • predpripravené propagačné materiály pre tlač a texty na webovú stránku obce
 • nepretržitá telefonická pomoc
Žiadosť o skúšku služby
1. Udeľujem týmto súhlas prevádzkovateľovi služby Moje Notifikácie a zároveň prevádzkovateľovi tejto webovej stránky – spoločnosti 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: 36839523 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, aby spracúvala nasledujúce osobné údaje za účelom vypracovania cenovej ponuky, prijímania elektronických dokumentov a materiálov služby Moje Notifikácie.
 • Meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • mobilné telefónne číslo.
2. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., spracúvané po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z vašej strany k následnému predĺženiu.
3. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje však pre predmetnú spoločnosť môžu spracúvané aj títo sprostredkovatelia:
 • a. 
  poskytovateľ marketingového programu MailChimp,
 • b. 
  v prípade zvolenia aplikácie Vıber (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Vıber,
 • c. 
  v prípade zvolenia aplikácie WhatsApp (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu WhatsApp,
 • d. 
  v prípade zvolenia aplikácie Messenger (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Messenger,
 • e. 
  v prípade použitia služby podpory,  poskytovateľ zákazníckej podpory Zendesk,
 • f. 
  prípadne ďalší poskytovatelia spracúvateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
4. Súhlas so zasielaním oznámenia možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti či e-mailom na adresu registracia@mojenotifikacie.sk. Vzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania elektronických dokumentov a materiálov služby Moje Notifikácie a vyradenie z databázy na zasielanie oznamov.
5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ktoré osobné údaje spracúvame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.